Viktigt att behandla i tid

En bra början är att behandla i tid

Om du har fått diagnosen Multipel Skleros finns det stor anledning att börja behandla med en gång. Dagens bromsmediciner är som mest effektiva i det tidiga skedet av sjukdomen. Även i början av sjukdomsförloppet uppstår många skador i centrala nervsystemet (CNS), skador som kan förhindras eller minskas av aktiv behandling.

Bromsmediciner skjuter upp sjukdomen

Idag vet man att tidigt insatt behandling efter ett första skov kan förhindra skador i centrala nervsystemet och bromsa sjukdomsförloppet. Med hjälp av en bromsmedicin som AUBAGIO kan man också skjuta upp tiden till ett andra skov och därmed sjukdomen MS. Att "skjuta upp" sjukdomen och förhindra tidiga skador är idag en möjlighet eftersom det inte finns någon behandling som läker skadan i CNS när man väl har fått den. Därför är det viktigt att du får behandling i tid och att du följer din läkares ordination.

Små inflammationer kan skada CNS

När du får ett skov beror det på att du har en inflammation i centrala nervsystemet. Även om du inte märker av några skov kan små inflammationer uppkomma i CNS, mer eller mindre hela tiden. Först när de är tillräckligt starka, eller drabbar ett känsligt område, uppstår ett skov som du märker av. Alla inflammationer, även de som inte ger symtom i form av ett kliniskt skov, kan upptäckas och följas med magnetkameraundersökning. När du får behandling med bromsmedicin dämpas inflammationerna och skadorna som annars skulle uppstå minskar.

Till toppen av sidan