Vad händer i kroppen?

MS - en autoimmun sjukdom

MS är en så kallad autoimmun sjukdom och med det menas att kroppens immunförsvar av okänd anledning angriper sitt eget nervsystem. Måltavlan för angreppet är myelinet, en fettliknande substans som omger nervtrådarna och som normalt påskyndar överföringen av nervimpulser till och från olika delar av nervsystemet.

Inflammation vid nervcellernas hölje

Vid inflammationerna skadas myelinet, och överföringen av nervimpulser försvåras. De neurologiska symtomen och funktionsnedsättningarna vid MS beror dels på hur omfattande inflammationerna är och dels var i det centrala nervsystemet de är belägna.

Synnedsättning beror exempelvis på inflammation i synnerven. Yrsel- eller balansrubbningar kan bli symtomen om hjärnstammen eller lillhjärnan drabbas. En inflammation i ryggmärgen kan leda till att benen och gångförmågan påverkas.

När inflammationen minskar kan myelin återbildas och symtomen kan gå tillbaka, helt eller delvis. Det är ofta fallet i sjukdomens tidiga faser. På sikt ökar dock de kvarstående skadorna i centrala nervsystemet då nervtrådarna skadas permanent vid inflammationerna. Det ger en med tiden tilltagande funktionsnedsättning.

Vid MS är det bara det centrala nervsystemet som angrips. Resten av nervsystemet i kroppen eller andra organ påverkas inte direkt av sjukdomen.

Till toppen av sidan