Korta fakta om MS

  • I Sverige har ungefär 19 000 personer MS.
  • Det är viktigt att behandla i tid.
  • Varje år insjuknar cirka 1000 personer i Sverige.
  • MS är vanligast bland kvinnor. Ungefär dubbelt så många kvinnor som män får MS.
  • Sjukdomen ger sig oftast till känna mellan 20 och 40 års ålder.
  • MS är den vanligaste neurologiska sjukdomen bland unga vuxna.
  • Det finns cirka 2 miljoner människor med MS i världen.
  • MS är vanligast i västvärlden och i nordligare breddgrader, som Europa och Nordamerika.
     
Till toppen av sidan