Sanofi Genzyme

På Sanofi Genzyme i Sverige är vi stolta över att vara en del av en innovativ bioteknikindustri ochöver att kunna skapa värde och hopp för patienter med multipel skleros, sällsynta lysosomala sjukdomar och inom onkologi. I Sverige arbetar vi både med marknadsföring och forskning. Varje medarbetare spelar en viktig roll i processen att utveckla innovativa behandlingar.

Sanofi Genzyme siktar mot att bli en ledande aktör inom MS-området genom att utveckla nya behandlingar som kan möta de varierande behov som finns bland de som drabbats av MS.

I mer än 30 år har Sanofi Genzyme arbetat med att utveckla nya behandlingar. Med fokus på sällsynta diagnoser och multipel skleros bidrar våra läkemedel till att förändra livet för patienter i fler än 100 länder världen över.

Sanofi Genzyme har länge varit ledande inom utvecklingen av specialinriktade behandlingar för sällsynta sjukdomar. Vi är fast beslutna att bli en långsiktig aktör inom multipel skleros-området Vi uppnår våra mål genom forskning i världsklass, genom samarbeten med globala patientgrupper och genom våra medarbetares medkänsla och engagemang.

Genzyme - en del av Sanofi

Sanofi Genzyme blev en del av Sanofi-koncernen2011ochäridagen integrerad del i företaget (www.sanofi.se). Sanofi Genzyme sitter i centrala Stockholm och i Sverige är vi tillsammans drygt 100 medarbetare.

Genom ett nära samarbete med Sanofi drar vi nytta av varandras olika kompetenser. Flexibiliteten, våra starka värden och våra medarbetares arbetsglädje spelar stor roll för vår framgång.

Välkommen att kontakta oss på Sanofi Genzyme om du har några frågor om Aubagio.

Sanofi Genzyme
Lindhagensgatan120
112 51 Stockholm

E-post: infoavd@sanofi.com
Telefon: 08-634 50 00

Vid frågor om ditt personliga hälsotillstånd hänvisar vi dig till din behandlande läkare.

Till toppen av sidan