Korta fakta om AUBAGIO

  • AUBAGIO har i studier, jämfört med placebo, visat att man kan minska antalet skov.
  • AUBAGIO har i två kliniska studier, jämfört med placebo, visat att man kan minska risken för funktionsnedsättning.
  • MRI (magnetkameraundersökning) är ett effektivt sätt att mäta så kallade lesioner i hjärnan, förändringar i vävnaderna i hjärnan som är spår av inflammationer. Med AUBAGIO kan man minska volymen på skadorna, lesionsvolymen, vilket är ett tecken på minskad sjukdomsaktivitet.
Till toppen av sidan