Graviditet och amning

Graviditet, amning och fertilitet

AUBAGIO förväntas inte påverka möjligheten att bli gravid. Däremot finns det några viktiga förhållningsregler, om du är kvinna och tar AUBAGIO. Ta inte AUBAGIO om du ammar, är gravid eller om du tror att du kan vara gravid. Kvinnor i fertilålder ska använda ett tillförlitligt preventivmedel under behandling med AUBAGIO.

Om du tänker sluta med eller byta preventivmedel

Om du är kvinna och slutar med preventivmedel eller tänker byta preventivmedel ska du omedelbart kontakta din MS-läkare eller sköterska för att diskutera den bästa lösningen.

Om du planerar att bli gravid

Rådfråga din läkare om du planerar att bli gravid eftersom det är viktigt att säkerställa att läkemedlet har försvunnit ur kroppen innan du försöker bli gravid. Tiden det tar för AUBAGIO att försvinna ur kroppen varierar från person till person. Det finns också en möjlighet att påskynda utsöndringen av AUBAGIO med hjälp av en behandling. Behandlingen innebär att du får kolestyramin (4 eller 8 gram tre gånger dagligen) eller aktivt kol (50 gram två gånger dagligen) i 11 dagar. På det sättet minskar koncentrationen av AUBAGIO i blodet med 99,9 procent. Effekten av behandlingen ska bekräftas med blodprover, två separata och godkända blodprover med 14 dagars mellanrum, innan befruktning.

Om du är man och behandlas med AUBAGIO

Studier pekar på att det inte föreligger någon ökad risk för det ofödda barnet om det är mannen som har MS och är under behandling med AUBAGIO när partnern blir gravid.

Till toppen av sidan