Broschyrer

Här finns patientinformation som du kan ladda ner och skriva ut. Om du vill beställa någon av våra broschyrer" går det bra att maila till oss. Du kan också be din MS­-sköterska om den information du behöver.

AUBAGIO patientinformation

PDF: 1.72MB | April 2021

Den här broschyren är avsedd för dig som har skowis förlöpande multipel skleros (MS) och har blivit ordinerad AUBAGIO (teriflunomid) 14 mg en gång per dag av din läkare.

Du får en kort bakgrund till sjukdomen och hur du kan påverkas av det som händer i kroppen. Vi berättar också om AUBAGIO, hur läkemedlet fungerar, vilka effekter du kan förvänta dig och vilka eventuella biverkningar som är vanligast. Vi ger även tips oc hråd om vad du bör tänka på och beskriver hur behandlingen går till.

Ladda ner

Tillsammans är vi starkare

PDF: 480 KB | April 2021

Det här är en broschyr med information till de som lever nära någon med multipel skleros. Syftet med broschyren är att visa hur viktiga vänner och familj är för någon med MS, och hur stödet gör att ni tillsammans blir starkare.

Först ger vi en kort översikt om vad MS är, hur sjukdomen kan påverka den som är drabbad och de runt omkring. Vidare sätter vi fokus på rollen som den som den närstående har och vilka vanliga känslomässiga reaktioner som kan uppstå. Till slutg er vi tips och råd kring hur den anhöriga kan hantera situationen. 

Ladda ner

Fatigue vid MS

PDF: 10.9MB | April 2021

Broschyren är tänkt att ge en ökad förståelse för trötthet vid multipel skleros, MS. Den vänder sig till den som har MS, anhöriga, vänner, kollegor samt sjukvårdspersonal.

Ladda ner
Till toppen av sidan