Behandling med AUBAGIO

AUBAGIO är en tablett som tas en gång om dagen, vid valfri tidpunkt. Tabletten ska sväljas hel och kan tas med eller utan mat. Den finns i förpackningar om 28 eller 84 tabletter. Sluta inte att ta AUBAGIO eller ändra din dos utan att först ha talat med din MS-läkare.

Vem kan ta AUBAGIO?

AUBAGIO används av vuxna och barn från 10 år och äldre med skovvis förlöpande multipel skleros (MS). AUBAGIO passar både dig som inte fått något tidigare behandling mot din MS, och dig som har en medicinering men ska byta.

Om du har glömt att ta AUBAGIO

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett. Ta nästa tablett när du normalt brukar ta den. Förpackningen är märkt med veckans dagar för att det ska vara lätt att hålla reda på om du tagit dagens tablett.

Förvaring

AUBAGIO ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn. I övrigt finns inga särskilda anvisningar för förvaringen.

Om du har frågor

Om det är något du undrar över vad gäller din behandling ska du alltid fråga din MS­-läkare eller sköterska. Läs AUBAGIOs bipacksedel innan du påbörjar din behandling.

Läs AUBAGIOs bipacksedel på fass.se

Till toppen av sidan