Hur fungerar AUBAGIO?

AUBAGIO minskar antalet aktiverade T-och B-lymfocyter som kan passera in i det centrala nervsystemet. Resten av immunförsvaret fungerar som vanligt.

AUBAGIO är en bromsmedicin

AUBAGIO innehåller den aktiva substansen teriflunomid och är en behandling för vuxna med skowis förlöpande multipel skleros (MS). AUBAGIO hjälper till att skydda det centrala nervsystemet mot angrepp från det egna immunsystemet, genom att begränsa mängden av vissa vita blodkroppar (så kallade T- och B-lymfocyter).

AUBAGIO hämmar ett enzym som de aktiverade T- och B-lymfocyterna är beroende av för att snabbt kunna dela sig. Det gör att färre aktiverade T- och B-lymfocyter kan ta sig in i det centrala nervsystemet, vilket begränsar inflammationen som leder till nervskador vid MS.

Till toppen av sidan