Information till dig som ordinerats AUBAGIO® (teriflunomid)

AUBAGIO är ett receptbelagt läkemedel som används till vuxna för behandling av skowis förlöpande multipel skleros (MS). Denna information är avsedd för dig som har blivit ordinerad AUBAGIO 14 mg eller 7 mg en gång per dag av din läkare. Här får du en kort bakgrund till sjukdomen och hur du kan påverkas av det som händer i kroppen. Vi berättar om AUBAGIO, hur läkemedlet fungerar, vilka effekter du kan effekter du kan förvänta dig och vilka eventuella biverkningar som är vanligast. Vi beskriver också hur behandlingen går till.

Vad är multipel skleros?

Multipel skleros, MS, är en neurologisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. I Sverige har ungefär 19 000 personer MS och varje år insjuknar cirka 1000 personer.

Läs mer om MS

Behandling med AUBAGIO

AUBAGIO är en tablett som tas en gång om dagen, vid valfri tidpunkt. AUBAGIO innehåller den aktiva substansen teriflunomid och är en behandling för vuxna med skowis förlöpande multipel skleros (MS).

Läs mer om behandlingen

Broschyrer

Ladda ner, skriv ut eller beställ patientinformation (via din MS-sjuksköterska).

Till broschyrerna

Referens

  1. Aubagio produktresume. Datum för senaste översynen av produktresume: 07/2021
Till toppen av sidan