Information till dig som har blivit ordinerad AUBAGIO

AUBAGIO är ett receptbelagt läkemedel som används till vuxna för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Denna information är avsedd för dig som har blivit ordinerad AUBAGIO (teriflunomid) 14 mg en gång per dag av din läkare. Här får du en kort bakgrund till sjukdomen och hur du kan påverkas av det som händer i kroppen. Vi berättar om AUBAGIO, hur läkemedlet fungerar, vilka effekter du kan förvänta dig och vilka eventuella biverkningar som är vanligast. Vi beskriver också hur behandlingen går till.

Vad är multipel skleros?

Multipel skleros, MS, är en neurologisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. I Sverige har ungefär 19 000 personer MS och varje år insjuknar cirka 1000 personer.
Läs mer om MS här.

Behandling med AUBAGIO

AUBAGIO är en tablett som tas en gång om dagen, vid valfri tidpunkt. AUBAGIO innehåller den aktiva substansen teriflunomid och är en behandling för vuxna med skovvis förlöpande multipel skleros (MS). 
Läs mer om behandlingen här. 

AUBACHECK

AUBACHECK - en smart app för dig som behandlas med AUBAGIO  (Teriflunomid).
Läs mer om AUBACHECK här

Referens: 1, Aubagio produktresumé, datum för senaste översynen av produktresumé: 12/2019