Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Korta fakta om Aubagio

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-11-29

Aubagio kommer i blisterförpackning

  • AUBAGIO har i studier jämfört med placebo visat att man kan minska antalet skov.
  • AUBAGIO har i två kliniska studier jämfört med placebo visat man kan minska risken för funktionsnedsättning.
  • MRI (magnetkameraundersökning) är ett effektivt sätt att mäta så kallade lesioner i hjärnan, förändringar i vävnaderna i hjärnan som är spår av inflammationer. Med AUBAGIO kan man minska volymen på skadorna, lesionsvolymen, vilket är ett tecken på minskad sjukdomsaktivitet.