Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Kontroller

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-09-04

För att följa upp behandlingen med AUBAGIO görs regelbundna kontroller. Det är till exempel blodprover och blodtryckskontroller. Det är relativt enkla kontroller som kan göras på din MS-mottagning eller vårdcentral.

Före och under behandling med Aubagio kontrolleras dina levervärden

Levervärden (ALAT)

Läkemedel kan påverka levern och ge förändrade levervärden (ALAT). Före och under behandling med AUBAGIO kontrolleras därför dina levervärden regelbundet med ett blodprov.

Vita blodkroppar

Före behandling tas ett blodprov för att bland annat mäta dina vita blodkroppar, ett så kallat fullständigt blodstatus. Om du skulle få en infektion senare kan ytterliggare kontroll behövas. Det är viktigt att du kontaktar din MS-läkare eller sköterska om du får en infektion som sitter i längre än vanligt. Berätta även om du tar andra läkemedel som kan påverka immunförsvaret.

Blodtryck

Före och under behandling med AUBAGIO rekommenderas regelbundna kontroller av blodtrycket då det i vissa fall kan förekomma förhöjt blodtryck under behandling med AUBAGIO.